Vår produksjonsteknologi består av flere prosesstrinn som håndterer hele arbeidsflyten og sikrer et godt resultat:

 

1 fase Tømmerinspeksjon

 Denne fasen er den første og en av de viktigste fasene. Vi snakker nemlig om valg av tømmer. Kvaliteten på tømmeret er avgjørende for byggets kvalitet, tetthet og bidrar direkte til mindre setningsskader. Man har jo hørt skrekkeksempler om laftede bygg. Veldig ofte er det da dårlig tømmer som er benyttet i slik lafting. Vi kan ikke understreke nok, hvor viktig det er at tømmeret som benyttes i lafting er tilstrekkelig tørt og holder en meget høy kvalitet.
«Bjørns lafting» stiller særskilte krav til tømmerinspeksjon. Vi tar hensyn til grenstørrelse og mengde, samt om treet er rakt i stammen. Hvis stammen deler seg opp i kraftige grener skal uttørking resultere i at trevirket vil krympe. Det er også viktig å finne ut om tømmeret er blitt utsatt for insektangrep. Dessuten mener vi at kvaliteten på tømmeret er best om vinteren. Tømmeret blir alltid hogd på vinteren. Grunnen er at treverket inneholder mindre vann vinterstid. Det fører til at det ikke sprekker så lett når det tørker.
fase

2 fase

Den andre fasen er ikke så komplisert, men krever likevel en iherdig innsats. Laftetømmer sages på to parallelle sider til samme dimensjon. Da fjernes all barken, og tømmeret blir maskintørket i en automatisert tørkekammer til et fuktinnhold på ca. 25 prosent. Takket være moderne teknologier og automatisert direkte tørking (konveksjonstørking) tørkes tømmeret jevnt og skånsomt. Derimot forekommer det ikke større avvik på trekvalitet som sprekker, osv.

3 fase

4 fase

Den tredje fasen krever mest innsats, tid og dyktighet. Vi snakker nemlig om opplafting. Den er meget tidskrevende, men vi skynder oss ikke. I et verksted beskyttet fra vind og regn jobber vi oppmerksomt og harmonisk. «Bjørns lafting» fokuserer på kvalitet i alle ledd. Hvis man bare har fokus på mengde kommer man ikke særlig langt. Vi tenker kvalitet fremfor kvantitet. Derfor blir hvert laftehus et enestående mesterverk som holder i hundrevis av år. Praksis for godt laftehåndverk tilsier at stokkene skal legges veldig tett inntil hverandre. Håndlafting er både kunst og fagarbeid på samme tid og setter store krav til handverkeren.
Tre har sitt opphav i levende vekster og er et levende materiale. Det «puster» og er et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i dag. Tre har positiv effekt på innemiljøet på mange ulike måter.
I dag er bygg i lafteteknikk på full fart tilbake. Ikke bare som hytte og fritidsbolig, men i langt større grad også som helårsbolig. Godt inneklima og solid konstruksjon tilpasset dagens krav er årsaken til at flere og flere velger hus og hytte bygget i lafteteknikk.
Byggematerialer av høy kvalitet er ikke nok til å bygge et laftehus. Man bør i tillegg ha kunnskaper og erfaringer som går i arv fra slektsledd til slektsledd. Dette er nødvendig for å bygge et skikkelig laftehus. Derfor bør vanlig pris for et laftehus være omtrent den samme som for hus, bygget av murstein eller blokker.

 Demontering for flytting og impregnering er den siste fasen. Det er svært viktig å beskytte/impregnere. Tømmerstokker skal impregneres før oppsetting. Vi impregnerer hele trestokken, til og med de delene som etter montering blir usynlige; endeved, værutsatte partier, hjørner, osv.
En fordel ved laftehus er at veggene er lette å demontere. Mellom laftestokkene isoleres det med linmateriale eller saueull, noe som er et svært spenstig materiale, og fyller derfor hulrommet mellom stokkene bedre enn noe annet materiale.
Til syvende og sist transporterer vi laftetømmer til tomt og lafter ditt drømmested, på den gode gamle måten. Treplugger, eller dømlinger, som spikkes på stedet, holder stokkene tett sammen. Teknikken består i å legge tømmerstokker oppå hverandre så de danner sammenhengende veggflater.
Tre er et miljøvennlig og inneklimavennlig materiale som ikke har noen negativ effekt på vår helse.

Back to Top