«Bjørns Hus» tar ansvaret for de konsekvenser virksomheten har for miljø og ønsker å arbeide for større harmoni i forholdet mellom natur og menneske. Hvert år betaler vi „gjelden” tilbake og planter trær. Dessuten organiserer vi og deltar i forskjellige kampanjer knytett til fjerning av søppelet som er dumpet i skoger. Bli med oss nå, la oss forene våre krefter for å samle inn søppel og avfall! Vi inviterer bade unge og eldre til å kjempe mot privat dumping i naturen. Naturen er vårt hjem. La oss ta vare på den.
I dag driver mange privatpersoner og organisasjoner med trehogst og salg av tømmer. Vi i «Bjørns Hus» mener at gjenoppbygging av ødelagt skog i Litauen må komme tydelig på agendaen. Det betyr at skogen ikke bare kan sees som produksjonsmasse. Den må også bevares. Gjennom omfattende hogst og salg av tømmer har en stor part av skogen forsvunnet eller blitt kraftig desimert. Skogen som vi lever i og av, forsvinner fordi at ingen investerer i gjenoppbygging av den ødelagte skogen. Det tar bare noen få minutter å felle en stor gran. Men det treet man planter, kan først høstes av barn eller barnebarn.

 Vennligst se filmen om den overveldende skjønnheten i litauisk natur og bli kjent med den.

 

 

Litauisk skog er en kjemperessurs. Litauen er jo kjent for sine skoger og smykker med rav.Vi har er et «perfekt» klima for gran- og furu skog. I Litauen pleier vi å si at våre furutrær er de sterkeste og våre grantrær er de lekreste. Takket være myk mark og balansert markfuktighet får litauiske trær høye og tykke stammer.
I utgangspunktet er natur vårt felles hjem. Derfor er vern av naturen vårt felles ansvar. Tilgang på et rent miljø, urørt natur og grønne lunger må sikres for alle. Alle inngrep i naturen må derfor vurderes nøye. «Bjørns Hus» sier nei til søppelberg som vokser, og forurensing som ødelegger miljøet.

Siden «Bjørns Hus» driver med bygging av laftehus tar vi ansvaret for de konsekvenser virksomheten har for miljøet, og vurderer det sosiale ansvaret for et komfortabelt og sunt miljø som viktig. Vår virksomhet bygger på et idégrunnlag, en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, og av samspillet i naturen. Målet er en bærekraftig forvaltning av skogressurser.
Vi vil at du som «Bjørns Hus» kunde alltid skal føle deg absolutt trygg på at du tar et miljøvennlig valg. Du skal være sikker på at vi planter like mange trær hvert år som vi hugger. Dessuten organiserer vi og deltar i forskjellige prosjekter knytett til fjerning av søppelet som er dumpet i skoger. «Bjørns lafting» oppfordrer Litauens innbyggere til å bidra til å ta vare på naturen, kjempe mot miljøforurensning og ødeleggelse av ressursene. Dersom vi tar vare på naturen så tar naturen vare på oss.
Bli med oss på aktivitet du også! Bli med oss å rydde og plante skoger. Hver av oss bør gjøre noe fornuftig og overkommelig og som påvirker vår fremtid: å plante et tre. Mer informasjon om kampanjer som foregår akkurat nå finner du i «Nyheter og kampanjer».
Ta kontakt med oss på e-post bjornshus@gmail.com. Vi gleder oss til å høre fra deg.

 
Back to Top